ข้อมูลการให้บริการ

การให้บริการตรวจรักษาโรค

 

     เปิดบริการวันและเวลาราชการ 8.30 – 16.30

     วันจันทร์            ตรวจโรคทั่วไป

     วันอังคาร           ตรวจรักษาโรงเบาหวาน, ฉีดวัคซีนเด็ก, ตรวจสุขภาพเด็ก

     วันพุธ                ตรวจรักษาโรงเบาหวาน

     วันพฤหัสบดี       ตรวจรักษาโรคความดันโลหิตสูง,โรคไต, ฝากครรภ์

     วันศุกร์               ตรวจรักษาโรคหอบหืด, จิตเวช, คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี

 

ทันตกรรม(รักษาโรคฟัน)

     วันจันทร์                                 เปิดบริการเวลา 8.30 – 16.30 

     วันอังคาร,พุธ,พฤหัสบดี         เปิดบริการเวลา 8.30 – 20.30

     วันศุกร์                                   เปิดบริการเวลา 8.30 – 12.00

 

แพทย์แผนไทย

     จันทร์-ศุกร์                             เปิดบริการวเวลา 8.30 – 16.30

 

อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน

เปิดบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง