ภาพกิจกรรม

หน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ

เยี่ยมบ้านผู้พิการ

ทำบุญโรงพยาบาล ต้อนรับน้องใหม่