ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงเก่า พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔0 มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงาน ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินการตามมาตรฐาน เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวก ให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นบัจจุบัน นั้น

Updated: วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน, 2019 — เวลา 9:56 am

The Author

admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *