หมวดหมู่: ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป และพนักงานขับรถยนต์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและ กำหนด วันเวลาสถานที่ในการประเมิน(พนักขับรถยนต์)

ดาวน์โหลดรายละเอียด…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและ กำหนด วันเวลาสถานที่ในการประเมิน(พนักช่วยเหลือคนไข้ และ ผู้ช่วยช่าง))

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม…

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ด้วยโรงพยาบาลเวียงเก่า มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)จากเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงเก่า เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเวียงเก่าโดยกำหนดระยะจ้างปีต่อปี ตามปีงบประมาณ ดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม…

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป

ด้วยโรงพยาบาลเวียงเก่า มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)จากเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงเก่า เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเวียงเก่า โดยกำหนดระยะเวลาจ้างปีต่อปี ตามปีงบประมาณดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

ตามที่โรงพยาบาลเวียงเก่า ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จากเงินบำรุง โรงพยาบาลเวียงเก่า โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามประกาศรับสมัครลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น บัดนี้โรงพยาบาล เวียงเก่า ขอประกาศรายขื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม…

ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและ กำหนด วันเวลาสถานที่ในการประเมิน

ตามประกาศโรงพยาบาลเวียงเก่า ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงิน บำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา(วุฒิ ม.๖) ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในวันที่ ๑๑ กุภาพันธ์ ๒๕๖๒ นี้โรงพยาบาลเวียงเก่าขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบต่าง ๆดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม…

ประกาศรับสมัครงาน เพื่อคัดเลือกจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา

ด้วยโรงพยาบาลเวียงเก่า มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา  จากเงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงเก่า เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเวียงเก่าโดยกำหนด ระยะเวลาจ้างปีต่อปี ตามปีงบประมาณ ดังต่อไปนี้  โหลดเอกสารเพิ่มเติม…

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกบุคคลได้เพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ตามที่โรงพยาบาลเวียงเก่า ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จากเงินบำรุง โรงพยาบาลเวียงเก่า โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖-๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ตามประกาศรับสมัครลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๑ นั้น นัดนี้โรงพยาบาลเวียงเก่า ขอประกาศรายชื่อผู้ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำโรงพยาบาลเวียงเก่า อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น มีรายชื่อ ตามประกาศแนบท้าย ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม…