Posts: 63

admin

Latest Posts by the Author

 1. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 2. ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป และพนักงานขับรถยนต์
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและ กำหนด วันเวลาสถานที่ในการประเมิน(พนักขับรถยนต์)
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและ กำหนด วันเวลาสถานที่ในการประเมิน(พนักช่วยเหลือคนไข้ และ ผู้ช่วยช่าง))
 5. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 6. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป
 7. ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 8. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 9. ประกาศ แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ฐานรากชนิด ก ไม่ตอกเสาเข็ม
 10. สไลด์001
 11. สไลด์002
 12. ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
 13. ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและ กำหนด วันเวลาสถานที่ในการประเมิน
 14. ประกาศรับสมัครงาน เพื่อคัดเลือกจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
 15. บริจาคให้สถานพยาบาลของรัฐ ได้สิทธิลดหย่อน 2 เท่า
 16. EB3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 17. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกบุคคลได้เพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 18. ประกาศ แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
 19. EB4 รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดจ้าง
 20. EB2 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง