นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวทั่วไป

    1.  ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

         

    2.  ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงเก่า พ.ศ. ๒๕๖๒

         


    3.  ประกาศ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเวียงเก่า

         


    4.  ประกาศขายกระเบื้องมุงหลังคาและบานเกร็ด 

         

 

ข่าวสมัครงาน

  1. ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน-ตำแห่นงผู้ช่วยช่างทั่วไป

         


  2. ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

         


  3. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน – ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป       

         


  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ – ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

         


  5. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

         


  6. ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแห่นงพนักงานเก็บเงิน

         


  7. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

         


  8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ–ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน

         


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

    1.  รายงานการวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

         


    2.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

         


    3. ประกาศ แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ฐานรากชนิด ก ไม่ตอกเสาเข็ม

         


    4. ประกาศ แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

         


    5. ประกาศ แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

         


    6. รายงานการวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

         


ปฏิทินวันรณรงค์ด้านสาธารณสุข   ปี 2562

กิจกรรม